Posts

Aktivitete!

Të dashur miq, qendra jonë në kuadër të punës me projekte ku aktualisht implementon projektin për "Zhvillimin dhe edukimin në fëmijërinë e hershme" të financuar nga Unicef Kosovo Programe, vazhdon punën e rëndesishme në diagnostikimin, vlerësimin dhe trajtimin e fëmijeve dhe adoleshentëve me probleme zhvillimore. Qendra ka staf multidisiplinar me 12 punëtorë brenda qendrës të përbërë nga psikiatër, psikologë klinik, psikologë shkollorë, logoped, ergoterapeutë si dhe 10 asistentët e jashtëm të qendrës të cilët menaxhojnë zhvillimin e fëmijeve me plan individual nëpër kopshte dhe shkolla anë e mbanë vendit tonë. Duke pasur parasysh që gjendja aktuale do të zgjasë një kohë të pacaktuar, ne do të ndajmë me ju disa nga punët e stafit tonë profesional të cilët punojnë online me rastet e tyre duke ju shpjeguar dhe aktivitetet për cilën problematikë zhvillimore ndihmojnë. Jemi të hapur të ju ndihmojmë të gjithë fëmijëve pa dallim me të gjitha mundësitë tona. Më poshtë keni fot
Recent posts